Angst is een hele natuurlijke emotie. Wij hebben angst nodig om goed te kunnen functioneren. Als we geen angst zouden hebben zouden we onszelf in hele gevaarlijke situaties storten en dat zou consequenties hebben. Angst heeft dus een hele essentiële functie in ons menselijke bestaan. Wanneer we te veel, te vaak en te lang angst ervaren zit het ons in de weg. Zeker in deze Corona tijd is de kans groot dat we te angstig worden.

Wij mensen zijn een overlevingssoort met een overlevingsmechanisme in ons brein. Het emotionele gedeelte in ons brein heeft de grootste rol in onze angstgevoelens. De prefrontale cortex, onderdeel van onze neocortex, is het gedeelte van ons brein dat ons helpt om onze angst te reguleren en te managen.

DE AMYGDALA IN ONS EMOTIONELE BREIN

Met onze zintuigen hebben we constant allerlei zintuiglijke ervaringen. De wereld zoals we die ervaren komt binnen via deze zintuigen en via de waarnemingen met ons brein en ons energieveld. De informatie die binnenkomt wordt verwerkt in ons emotionele brein. Hier is een grote rol weggelegd voor de amygdala: een amandelvormige kern in beide hersenhelften. De amygdala wordt ook wel de ‘gevaren-scanner’ genoemd. Hij is constant bezig met de afweging of we veilig zijn of niet. Ons brein kan echter geen onderscheid maken tussen reëel gevaar of iets dat wij bewust of onbewust irreëel als angst ervaren. Angst leidt tot een automatische vecht-vlucht of verstar reactie. Hoe groter en intenser wij de angst ervaren, hoe groter en intenser onze reactie.

DE PREFRONTALE CORTEX ALS ONZE EXECUTIVE DIRECTOR

De prefrontale cortex is het gedeelte van de neocortex dat direct achter ons voorhoofd ligt. Het wordt ook wel de ‘Executive Director’ genoemd, omdat dit gedeelte van ons brein een grote rol speelt in heel veel belangrijk menselijke functies, zoals analyseren, reflecteren en beslissingen nemen. Hier kunnen we  bewust worden van emoties, beoordelen, reguleren en bewuste keuzes maken. Met de prefrontale cortex kunnen we ook onze aandacht richten en sturen. Dit gedeelte van ons brein hebben we echt nodig – in goed contact met ons emotionele brein – om goed te kunnen functioneren.

ANGST TIJDENS CORONA

We hebben te maken met een serieuze Corona-pandemie in de wereld. Er is veel onduidelijk en we weten gewoon niet hoe dit verder gaat en welke gevolgen dit heeft. Dat is beangstigend voor ons allemaal. We ervaren deze angst allemaal op een ander niveau. Dit kan ook afhankelijk kan zijn van het moment. Misschien herken je wel dat je af en toe even een beetje paniek voelt of voel je deze paniek constant. Dat we er zo weinig aan kunnen doen en niet weten wat de toekomst gaat brengen verergert onze angst. Dat we opeens sociaal afstand moeten nemen, terwijl we eigenlijk behoefte hebben om juist nu bij elkaar te komen, doet er nog een schepje bovenop. Want het is ook raar opeens allemaal.

Angstgevoelens ervaar je op emotioneel niveau. Het activeert de amygdala. Hoe actiever de amygdala hoe meer deze reageert. Wanneer jouw amygdala heel actief is, heeft dit een negatieve invloed op de verbinding met de prefrontale cortex. Hierdoor wordt het lastiger om je te concentreren, helder na te denken, dingen te onthouden, overzicht te behouden en te communiceren met anderen. Je raakt op een bepaald niveau in de vecht-vlucht-verstar modus en dit heeft naast emotionele en mentale gevolgen ook effect op jouw lichamelijke gestel; ademhaling, spijsvertering, immuunsysteem etc.

JOUW EIGEN INVLOED

Om invloed te hebben op je eigen angstgevoelens en gedachten zul je ze eerst moeten herkennen en erkennen. Wees alert op wat er bij jezelf gebeurt. Hoe angstig voel je je? Wat merk jij fysiek, emotioneel en mentaal? Is je ademhaling hoog? Ervaar je hartkloppingen? Zijn je spieren gespannen? Heb je negatieve gedachten? Maak je je zorgen? Over je gezondheid, de mensen van wie je houdt, financiën, hoe het verder moet met de wereld? Allemaal begrijpelijk, maar we moeten er ook rekening mee houden dat we doordat we een overlevingsbrein hebben al snel van het allerslechtste scenario uitgaan. Terwijl we veel gewoon echt nog niet weten. Wat we wel weten is dat we hier allemaal mee te maken hebben en het samen verder gaan uitvinden. Het is belangrijk om je bewust te zijn van jouw angst en je gevoelens en gedachten te herkennen en erkennen, zonder dat je erdoor wordt overmeesterd. Dit zijn 3 voorbeelden die je hierbij kunnen helpen:

1. Ademhaling

Op het moment dat angst een rol speelt in jouw systeem, heeft dit ook effect op jouw ademhaling. Wanneer je jouw adem reguleert, kun je ook de angst en de stress in jouw systeem kalmeren. Richt je vooral op de uitademing, daar zit je ontspanning. Probeer die iets langer te maken dan je inademing. Het helpt bijvoorbeeld ook om je handen op je buik te leggen en naar je handen toe te ademen. Je buik hoort uit te zetten op een inademing en in te dalen op een uitademing.

2. Benoem je gevoelens en gedachten

In plaats van ze weg te drukken, kun je de gevoelens en gedachten beter benoemen. In jezelf, door er met anderen over te praten of er bijvoorbeeld over te schrijven of een tekening te maken. Het is een manier om je gevoelens en gedachten te erkennen en ontladen zodat je systeem niet helemaal gestrest raakt. Mindfulness meditatie is een hele effectieve manier om je gedachten en gevoelens te laten zijn zoals ze zijn zonder erdoor overgenomen te worden.

3. Focus op wat belangrijk en zo positief mogelijk is

Je brein heeft een natuurlijke neiging om af te dwalen naar negatieve gedachten. Dit heeft te maken met ons overlevingssysteem. Onbewust maken onze gedachten irreële verhalen, waardoor wij de realiteit verliezen. Wanneer jij je aandacht richt op andere, belangrijke zaken, krijgt het niet de kans om in allerlei angsten af te glijden. Focus je dus op wat belangrijk is en zo positief mogelijk. Wat is nu belangrijk in je familie en je werk? Wat kun je voor jezelf en anderen betekenen? 

Op instagram deel ik regelmatig content om je te inspireren, je kunt mij hier volgen