Als je meer succes wilt in je leven – op welk vlak dan ook – is het belangrijk om doelen te stellen. Doelen maken duidelijk aan welke aspecten van je leven je wilt werken en het stellen van doelen werkt motiverend. Maar met alleen het stellen van een doel ben je er nog niet. Je kent het vast wel: je hebt een goed voornemen voor het nieuwe jaar, of je bent op vakantie geweest en neemt jezelf voor om het na de vakantie nu eens anders aan te gaan pakken. Je bent vol goede moed en je stelt jezelf een aantal duidelijke doelen. Vervolgens neem je een aantal stappen in de goede richting, om je doelen vervolgens langzaamaan te vergeten. Om ervoor te zorgen dat jij je doelen wel behaalt en structureel veranderingen in je leven aanbrengt, is naast doelen stellen een goede strategie onmisbaar.
 

Wat is het verschil tussen een doel en een strategie?

 
In mijn e-book ‘Zo maak je van 2018 een succes’ beschrijf ik hoe je doelen voor jezelf kunt bepalen. Maar wat is een doel eigenlijk? En wat is een strategie? En waarom heb je een strategie nodig?

Een doel is eigenlijk een einddoel, oftewel een punt in de toekomst waarin je iets behaald wilt hebben. In jouw strategie bepaal je voor jezelf welke (kleine) stappen je gaat nemen om je uiteindelijke doel te behalen en hoe, waar en wanneer je deze stappen gaat nemen. Een strategie zet je doelen om van lange termijn naar korte termijn. Dit maakt daadwerkelijk veranderen een stuk overzichtelijker.
 

Nieuwe gewoontes aanleren

 
Als je veranderingen in je leven wilt aanbrengen, zal dit betekenen dat je bepaalde oude gewoontes moet laten gaan. Er bestaat een grote kans dat je hier bij jezelf op weerstand stuit. Dit is heel normaal: gewoontes zorgen in je hersenen namelijk voor neurale paden. Je kunt een neuraal pad zien als een paadje door een grasveld: als je vaak genoeg over hetzelfde paadje loopt slijt het gras weg en zul je er steeds voor kiezen om via dit pad door het gras te lopen. Om een nieuwe gewoonte aan te leren zul je een nieuw pad moeten creëren. Er kan best wat tijd overheen gaan voordat dit pad ook als het ware in je hersenen ‘slijt’ en je zal vaak geneigd zijn om toch het oude pad te volgen. Maar er zijn technieken waarmee je ervoor kan zorgen dat dit makkelijker gaat.
 

Verdeel je doel in kleine stappen

 
Om te beginnen is het belangrijk dat je een groot doel verdeelt in kleinere, overzichtelijke stappen, Dit zorgt ervoor dat je doel concreter wordt. Ook wordt het op deze manier makkelijker en leuker om doelen te behalen. Wanneer het goed gaat ben je gemotiveerd om wat goed gaat te te herhalen. Deze herhaling is essentieel voor het creeëren van dat nieuwe pad in je brein.
 

Creëer nieuwe dagelijkse rituelen

 
Een doel kan nogal een abstract gegeven zijn. Stel je voor dat je jezelf als doel hebt gesteld om minder met werk bezig te zijn buiten werktijden. Om dit doel concreet te maken is het belangrijk dat je zo specifiek mogelijk beschrijft hoe je dit doel wilt behalen. Op welke dagen wil je dit doen? Op welk moment van de dag wil je dit doen? En waar wil je dit doen?

Als je minder met werk bezig wilt zijn buiten werktijden zou je zeggen dat je dit een duidelijk doel is. Maar het wordt pas echt concreet als je zegt dat je elke avond uiterlijk om zes uur je laptop dichtklapt, je zakelijke telefoon na deze tijd niet meer checkt en beide op je bureau laat liggen. Ook zal je in dit geval concreet moeten maken hoe je dit in het weekend aanpakt. Het is natuurlijk het beste om helemaal niet met werk bezig te zijn in het weekend maar als dit voor jou niet anders kan zou je kunnen zeggen dat je in het weekend na het ontbijt een uur aan je werk besteed en je dan ook weer stopt. Hoe concreter, hoe beter.
 

Pas je omgeving aan

 
Het aanpassen van je omgeving op je doelen is bijna een trucje wat je bij jezelf uithaalt, maar wel een trucje wat grote gevolgen kan hebben. Bij het voorbeeld van minder met je werk bezig zijn buiten werktijden zal dit een stuk makkelijk zijn als je alles wat gerelateerd is aan werk ook echt weglegt aan het eind van de dag.

Als je bijvoorbeeld meer gefocust wilt werken kun je proberen om je werkomgeving zo prikkelarm mogelijk te maken. Als er minder afleiding in je omgeving is zul je simpelweg minder snel afgeleid raken. Als je snel afgeleid raakt door social media op je telefoon kun je ook gebruik maken van een app die je social media gebruik limiteert. Voor iOS is de gratis app Moment een goede optie en voor Android kun je AppDetox gebruiken. Handig!
 

Accepteer tegenslagen

 
Als je begint met iets nieuws zal dit altijd gepaard gaan met tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen. Als je doelen stelt houd je je vooral bezig met de positieve kant van het verhaal: wat wil je bereiken, wat betekent succes voor jou en hoe wil je dit succes behalen? Maar als je echt veranderingen wilt aanbrengen gaat dit niet altijd zoals gepland. Soms lukt iets niet, of gebeurt er iets waardoor je richting verliest. Dit is deel van het veranderingsproces en het is belangrijk dat je hier rekening mee houdt. Als je weet dat het niet altijd zo gaat zoals je had gepland, zul je jezelf minder veroordelen en minder snel opgeven.

Als je merkt dat je jezelf vooral in de weg zit bij het behalen van je doelen, is het belangrijk om te observeren wat er gebeurt. Wat voel je? Wat zorgt ervoor dat je weerstand ervaart? Probeer echt onder ogen te komen wat je voelt en dit te accepteren.
 

Evalueer

 
Om bewust om te gaan met je doelen is het belangrijk dat je evaluatiemomenten in je strategie meeneemt. Je kunt dit bijvoorbeeld aan het eind van de dag of aan het einde van een werkweek doen. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat voelde je daar bij? Belangrijk is om zonder oordeel te evalueren. Ging er iets anders dan gepland? Zie deze gebeurtenis als iets waar je van kunt leren. Door te evalueren kun je telkens een beetje kunt bijsturen om jouw pad te blijven volgen.

Welke doelen heb jij jezelf gesteld? Kun je deze doelen zo concreet mogelijk maken? Als je nog geen doelen hebt gesteld en dit nog wel wilt doen kun je hier gratis mijn e-book ‘Zo maak je van 2018 een succes’ downloaden en door middel van 7 concrete stappen een heldere strategie maken om je doelen te bereiken. Succes!